POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: biuro nieruchomości 360investment z siedzibą w Szczecinie ul. Henryka Rodakowskiego 1/1 , tel: 510 400 360 mail: biuro@360invest.pl

Jakimi sprawami zajmuje się administrator danych osobowych?

Administrator weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Administratora mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Administrator jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.


Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie: 1. W celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO); 2. W celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail, lub za pośrednictwem urządzeń telefonicznych na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).


Okres przechowywania danych osobowych: 1. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. 2. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.


Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.


Odbiorcy danych: 1. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom. 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania/ wykorzystywane do tworzenia profili osób zainteresowanych daną kategorią nieruchomości/usługami pośrednictwa kredytowego. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty naszej firmy, co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną oferty, które mogą Pana/Panią zainteresować pod kątem przyszłego zakupu/wynajmu nieruchomości.


Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 1. Jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: biuro@360invest.pl 2. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych. 3. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 4. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. 7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.