WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca Majątkowy numer uprawnień 6257

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA

 • szacowanie wartości wszelkiego rodzaju praw do nieruchomości dla różnych celów
 • szacowanie wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • wycena mienia zabużańskiego
 • określanie wartości nakładów

Wycena różnych rodzajów nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, między innymi:

 • mieszkalnych
 • handlowych
 • biurowych
 • rolnych
 • przemysłowych
 • magazynowych
 • innych

Wyceny przygotowuję dla różnych celów, między innymi:

 • zabezpieczenia wierzytelności
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia opłaty adiacenckiej
 • ustalenia opłaty planistycznej
 • ustalenia ceny sprzedaży, zamiany, negocjacji
 • oceny opłacalności inwestycji
 • podziału majątku

Oferuję również sporządzanie opracowań i ekspertyz dotyczących:

 • rynku nieruchomości
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi dotyczącymi szacowania wartości nieruchomości. Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Zapraszamy do współpracy

 

KONTAKT
Rzeczoznawca Majątkowy
ul. Henryka Rodakowskiego 1/1
71-345 Szczecin

telefontel. biuro: +48 510 400 360
mail   e-mail: biuro@360invest.pl